Đề tham khảo (lần 2) năm 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố với độ khó được giảm đi một chút so với đề lần 1 để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Dưới đây là đề và lời giải chi tiết tôi sưu tầm!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn