Cuối 2019 đầu 2020 là giai đoạn có lẽ chúng ta không thể nào quên trong đời. Sự xuất hiện của Covid-19 làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống. Đầu 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo (lần 1) để định hướng việc ôn luyện.

Không lâu sau đó, Bộ công bố đề tham khảo (lần 2) với độ khó được giảm đi một chút cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Dưới đây là đề và lời giải chi tiết tôi sưu tầm!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn