Kiến thức về dáng điệu đồ thị 3 hàm số: hàm bậc ba, hàm trùng phương, và hàm bậc nhất/bậc nhất là mảng kiến thức quan trọng, hỗ trợ đa dạng các bài tập từ dễ đến khó. Ngoài ra, các bạn học sinh muốn làm nhóm bài tập VD-VDC cần thành thạo phép suy đồ thị. Tài liệu dưới đây trình bày cô đọng kiến thức cần nhớ của 2 vấn đề vừa nêu!

--- HẾT ---

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn