Bài toán về hàm số có nguyên hàm được chia theo nhiều trường hợp, mỗi trường hợp có hằng số C tương ứng khác nhau xuất hiện lần đầu ở đề tham khảo năm học 2017-2018. Nội dung câu hỏi và lời giải chi tiết dưới đây, các bạn hãy chú ý dấu giá trị tuyệt đối của nguyên hàm, và 2 hằng số $C_1$ và $C_2$ được trình bày hết sức chi tiết!

Kỳ thi đợt 1 năm 2021 này, bài toán này xuất hiện lại ở câu 41 mã đề 101, ở vị trí mức độ 8 điểm. Tuy hình thức câu hỏi được biến tấu đi, nhưng tựu chung vẫn là cùng ý tưởng đó. Đây là 1 bài toán đáng lưu ý, tuy kiến thức không có gì cao siêu, nhưng rất dễ sai sót!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn