Bài toán tìm khoảng cách thường xuất hiện ở đề thi TN THPT ở mức độ vận dụng. Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu về bài toán này, 04 lưu ý dưới đây luôn luôn được tôi đề cập đầu tiên!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn