Giới thiệu

Blog này là nơi sưu tầm những tài liệu phục vụ công việc giảng dạy, hướng đến học sinh khối THPT và học sinh lớp 9 đang ôn thi vào các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Mọi thông tin cần trao đổi, liên hệ : 0986188861. 

Trân trọng!


Một số kỷ niệm nhỏ trong quá trình làm việc: 

1. Bảng thống kê quá trình làm việc trên nền tảng Gotit!

2. Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bình luận