Để trình bày tốt bài thi Toán trong kỳ thi vào 10 THPT, tôi luôn định hướng học sinh trình bày bám sát Hướng dẫn chấm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trình bày theo hướng dẫn chấm dễ ghi điểm, tránh làm mất thời gian và gây ức chế cho người chấm.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn