Trong đề thi vào 10 các năm, bài hình trong đề Toán luôn chiếm vai trò đặc biệt quan trọng, chiếm từ 3 đến 3.5/10 điểm. Trong đó: 2 phần đầu tiên của bài hình là kiến thức cơ bản, bất cứ học sinh nào cũng có thể làm được, phần thứ 3 và thứ 4 thường khó và rất khó, có tính chất phân loại học sinh, đòi hỏi học sinh phải luyện tập kỹ càng, và đôi khi là thêm một chút may mắn.
Điều đầu tiên, khi dạy về chuyên đề Hình này, tôi luôn dặn học sinh: "Làm gì thì làm, nhớ đừng vẽ sai hình, vẽ sai hình thì bỏ cả bài, không ai chấm!".... Nếu các bạn học sinh lấy tài liệu này xuống ôn tập, chưa cần làm gì khó, vui lòng nhớ điều đầu tiên: ĐỪNG VẼ SAI HÌNH!  :) 

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn