Nửa đêm 31/3/2021 chạng vạng sáng 1/4/2021, Bộ công bố đề tham khảo THPTQG môn Toán 2021. Thật đúng với cam kết "Sẽ công bố đề tham khảo trong tháng 3". =))

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn