Ghi chú: Kỳ thi vào 10 THPT năm 2023 có nhiều học sinh rơi nước mắt vì nhìn nhầm đề bài câu III.1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thêm phần lưu ý ở cuối đáp án để các học sinh nhìn nhầm để không bị thiệt thòi!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn