Lũy thữa - Mũ - Logarit

1. Lũy thừa. Phần 1: Các bài tập biến đổi, rút gọn
2. Lũy thừa. Phần 2: Các bài tập tìm TXĐ, đạo hàm
3. Logarit. Phần 1: Các bài tập: Công thức, biến đổi, rút gọn
4. Logarit. Phần 2: Các bài tập: Công thức, biến đổi, rút gọn
5. Hàm mũ - Logarit: Các bài tập tìm TXĐ, tính Đạo hàm
6. Phương trình Logarit
7. Phương trình Mũ

Nguyên hàm - Tích phân

1. Nguyên hàm. Phần 1
2. Nguyên hàm. Phần 2
3. Tích phân. Phần 1

UPDATE: HỆ THỐNG BÀI TẬP NÀY ĐÃ ĐƯỢC UPDATE SANG HỆ THỐNG LMS CHUYÊN NGHIỆP HƠN (MIỄN PHÍ 100%). HÃY TRUY CẬP LMS.TRANANHCHINH.COM ĐỂ HỌC TẬP!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn