Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Công lập năm 2021 diễn ra vào năm "Covid thứ 2". Thời gian làm bài được rút từ 120 phút xuống 90 phút. Do đó cấu trúc đề có chút thay đổi so với các năm trước: Bài I-ý c) không xuất hiện, câu hỏi ở Bài IV (hình học) cũng được giảm tải so với các năm trước!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn