Đọc tiêu đề quyển sách, thoạt nhiên, tôi vô cùng chắc chắn chẳng có con thiên nga đen nào thật sự tồn tại. Và cũng thật bất ngờ, loài thiên nga đen này có thật ngoài tự nhiên!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn